THD, Meslektaşlarımızın Ve Sağlık Çalışanlarının Sesine Ses Oluyor-2

25 Mart, 2020

Sağlık hizmeti sunulan kurumlarda COVİD-19 ile mücadelede meslektaşlarımızdan gelen geri bildirimler doğrultusunda saptamış olduğumuz;

Koruyucu ekipmana yönelik sorunlar

Negatif basınçlı izole ünitelerine yönelik sorunlar

Hemşirelere/sağlık çalışanlarına yönelik sorunlar

Vaka yönetimine yönelik sorunlar

Toplumun koruyucu önlemlerine yönelik sorunları ve

bunların çözümüne yönelik önerilerimizi Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlere ilettik.