ACENDIO - The Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes Avrupa Ortak Hemşirelik Tanıları, Girişimleri ve Sonuçları Birliği

undefined

Tanım:

1995 yılında, hemşirelikte mesleki dilin gelişimini sağlamak, hemşirelik uygulamalarını tanımlayacak ortak bir dil geliştirmeye çalışan hemşireler için tüm Avrupa'yı kapsayan bir ağ oluşturmak üzere kurulmuş, uluslar arası ve AB ülkelerinden bireysel ve kurumsal üyeleri bulunan bir organizasyondur. ACENDIO, Avrupa ülkelerindeki hemşirelerin gelişmeleri ve bilgiyi paylaşabilecekleri bir ağ oluşturur, her iki yılda bir Uluslar arası geçerli Hemşirelik Uygulamalarının Sınıflaması alanında çalışmaların ve anlayışın gelişmesini sağlayacak kongreler gerçekleştirir, yayınlar sağlar, Hemşirelik terminolojilerini - isimlendirmelerini değerlendirmek ve geliştirmek için örnek yöntemler ve referans listeleri gibi kaynakları sağlar.

www.acendio.net