Basın

GMD Başkent Buluşmaları

Genç Medyacılar Derneği ile Gmd Başkent  Buluşmaları kapsamında derneğimizde hemşirelik mesleğine ve mesleki sorunlarım..

13-09-2022

Teşvik Havuzu Bilgi Notu

Sevgili Üyelerimiz, Bildiğiniz üzere 12.8.2022 tarihinde Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği yayımlandı. Ancak, yö..

04-09-2022

Örnek Dilekçe I Ek Ödemelere İlişkin CİMER Başvurusu

Derneğimiz tarafından ek ödemelerdeki katsayıların gözden geçirilmesi ve tek kalemde ödeme talebini içeren örnek CİMER başvuru dilekçesi oluşturu..

26-08-2022

ICN Hemşireler İçin Etik Kodlar 2021 Versiyonu Çevirisi

Uluslararası Hemşireler Konseyi'nin 2021 yılında güncellediği hemşireler için etik kodlar dokümanı dilimize çevrilmiştir.

25-08-2022

Uluslararası Hemşireler Konseyi'nden Çağrı: Hemşireler, salgınla birlikte ortaya çıkan ruhsal sağlık yükünü omuzlar

ICN'in 20 Haziran tarihli ve "Hemşireler, salgınla birlikte ortaya çıkan ruhsal sağlık yükünü omuzlar" başlıklı duyurusu çevrilmiştir.

09-08-2022

Araştırma I Hemşire Göç Eğilim Çalışması

Derneğimiz Türkiye'de akademide ve klinikte çalışan hemşirelerin göç eğilimini belirlemek amacıyla ulusal çapta bir araştırma başlatmıştır...

05-08-2022

Uluslararası Hemşireler Konseyi'nden Çağrı: Maymun Çiçeği Hastalığından “Hemşireleri koruyun, damgalama ile mücadele edin”

ICN Maymun Çiçeği Hastalığından “Hemşireleri koruyun, damgalama ile mücadele edin” başlıklı çağrısı dilimize çevrilmiştir. ..

03-08-2022

Kamuoyu Duyurusu I HEPSEN I Sağlıkta Şiddet Bir Halk Sağlığı Sorunudur

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası ile birlikte son yıllarda artan sağlıkta şiddet sorununa yönelik ortak basın açıklamasında bulunduk..

07-07-2022

Kamuoyu Duyurusu I Haziran 2022 İyileştirme Yasası Hakkında

2022 Yılı Haziran ayında yürürlüğe giren iyileştirme yasasına yönelik görüşümüz yayınlanmıştır.

24-06-2022

THD Dergisi I 4. Sayı Yayınlandı

Derneğimizin bilimsel yayın organı olan Türk Hemşireler Derneği Dergisi'nin 4. sayısı (Cilt:3 Sayı:1) yayınlanmıştır.

15-06-2022