Covid-19’ un meslek hastalığı olarak kabul edilmesini talep ediyoruz.

26 Kasım, 2020

Türk Hemşireler Derneği’nin de içinde bulunduğu Sağlık Alanındaki Emek ve Meslek Örgütleri’nin ortak basın açıklamasından.

Lütfen sesimize kulak verin!