Hemşireler Laboratuvarda Çalıştırılabilir mi?

“Hemşire” unvanı ile bu mesleği icra eden kişinin görev, sorumluluk ve yetkileri, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Hemşireler Konseyi, AB Hemşirelikle ilgili 2005/36 sayılı Sektör Direktifi ile bu direktif esas alınarak hazırlanan Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik ve hemşirelik mesleğiyle ilgili düzenlemelerde açık bir biçimde ifade edilmiştir.

Hemşirelik Kanunu’nun 4. maddesi, Hemşirelik Yönetmeliğinin 6. maddesi ve 02.02.2008 tarihli ve 26775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik’in 4. maddesinde hemşirelik mesleğinin görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Hemşire unvanına sahip kişilerin kendi görev alanları ile ilgili tıbbi uygulamaları yapması esastır. Laboratuvar teknisyenliği/teknikerliği bir başka disiplin olup, hemşirelik mesleğinin uygulamaları arasında yer almamaktadır.

Bununla birlikte kişinin atandığı kadroda değil de bir başka unvana ait kadroda çalıştırılması hukuki güvenlik ilkesini ihlal etmekte, bireylerin idarenin işlemlerine güvenerek hareket etmelerine rağmen elde ettikleri kazanımlarının korunmaması sonucunu doğurmaktadır. Bu kapsamda hemşirelerin laboratuvar teknisyeni/teknikeri olarak görevlendirilmesi, hizmet sunmak zorunda bırakılması uygun değildir.