İSTANBUL BAYINDIR HASTANESİNDE YAŞANAN OLAYLA İLGİLİ KAMUOYU DUYURUMUZDUR.

06 Ekim, 2022

İSTANBUL BAYINDIR HASTANESİNDE YAŞANAN OLAYLA İLGİLİ KAMUOYU DUYURUMUZDUR.

Bu dehşet verici olaydan derneğimiz 06.10.22 tarihinde basın yoluyla haberdar olmuş ve hemen bu konuyu araştırmaya başlamıştır. THD İstanbul Anadolu Şube’miz aracılığıyla bazı meslektaşlarımızdan bilgi alınmıştır. Genel merkezimiz kurumla iletişime geçmiş, kurum yetkilileri derneğimize sürece yönelik ayrıntılı bilgi ve belge sağlamıştır. Ancak, mevcut bilgilerin süreci açıklamaya yetecek güçlülükte bilgiler olduğu kanaatine varılamamıştır. Bu olay sağlık hizmeti yönetimi ve sunumunda yaşanan ve yaşanabilecek sorunlara işaret etmesi yönünden çok üzücü bir örnektir. Bu nedenle, sağlık hizmetleri üzerinde çok boyutlu bir soruşturma ve çözüm üretme girişimi gerekmektedir.
Faaliyetlerini “İnsanca yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” anlayışıyla sürdüren THD, bu amaca ulaşmamızın önündeki tüm engelleri kaldırmak için mücadele etmektedir, edecektir. Bu dehşet verici olayın gerçekleşmesinde etkisi olan tüm bileşenlerin açıklığa kavuşması için de mücadele edecek olan derneğimiz, süreci yakından takip edecek ve halkımızla paylaşacaktır.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.