Kilis 7 Aralık Üniversitesi Alan Dışı Akademisyen Ataması Hakkında

03 Ağustos, 2023

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ALAN DIŞI AKADEMİSYEN ATAMASI HAKKINDA

BASIN AÇIKLAMASI

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü, 24.07.2023 tarihli Öğretim Üyesi Alımı Duyurusu (2023-1) içeriğinde; Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı’na alınacak öğretim üyesi için “Farmasötik Yapılar ve Kanser Üzerine Çalışmaları Olmak” özel koşulunu koymuştur. Bu ilanın Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü mezunu bir öğretim üyesi için çıkarıldığı bilgisine erişmiş bulunmaktayiz.

THD uzun yıllardır hemşirelik eğitimin niteliğinin artırılması için mücadele yürütmektedir. Bu mücade hemşirelik mesleğinin daha nitelikli hale getirilmesi dolayısıyla da halk sağlığının korunması, hasta güvenliğinin sağlanması içindir. Bir kimyagerin hemşirelik mesleğini öğretmesi düşünülemez. Hemşirelik dışındaki öğretim elamanları tarafından hemşire yetiştirilmesi, uygulamada hemşirelik mesleğinin gerektirdiği bakım hizmetlerini yerine getiremeyen, hastalara ihtiyaç duyduğu hemşirelik hizmetlerini sunamayan hemşirelerin yetişmesine yol açacaktır.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümündeki, öğretim üyesi sayisinin yarisinin biyolog, kimyager, gıda mühendisi gibi alan dışı öğretim üyelerinden oluşması kaygılarımızda ne kadar haklı olduğumuzun somut bir göstergesidir. Dahası, meslek derslerini yürütmede yetkin ve yetkili olmayan öğretim üyelerinin bölüme atanması liyakate aykırı olduğu kadar, kurum yöneticilerinin kamuyu zarara uğratmama yükümlülüklerine de aykırıdır.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü’nün daha önce kendilerine yazılı başvurumuzda da belirttiğimiz şekilde; nitelikli hemşire yetiştirilmesine engel teşkil eden ve halk sağlığını olumsuz etkileyecek olan bu uygulamalardan ivedilikle vazgeçmesi, ilanı kaldırması, gerekli tedbirleri alması şarttır. 
Bu konuda derneğimiz tarafından açılmış davalar ve alınan kararlar mevcuttur. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açılan bu kadro ilanının da hukuki yollardan takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyor, yetkili organların, meslektaşlarımızın ve halkımızın desteğini bekliyoruz.