Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Görev Yapan Hemşire THD’ye Üye Olabilir mi?

Türk Medeni Kanunu'nun 58.maddesinin ikinci fıkrası gereği derneğe üyelik koşullarının derneğin tüzüğünde gösterilmesi zorunludur. Kanunun 64.maddesinde ise dernek üyeliğine ilişkin genel koşula yer verilmiş, fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişilerin, derneklere üye olma hakkına sahip olduğu ifade edilmiştir.

Türk Hemşireler Derneği Tüzüğü'nün "Üyelik" başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde, fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek ve tüzel kişinin derneğe üye olabileceği, yabancıların üyeliğe kabul edilebilmeleri için ise Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları gerektiği belirtilmiştir. Fıkranın (B) bendinin (a) bölümünde ise gerçek kişiler yönünden Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik ve hemşireliğe eş değer Sağlık Memurluğu Programı mezunu olma şartı getirilmiştir.

Üyelik formunda görüldüğü üzere başvuruda bulunan kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Bir başka ifadeyle Kıbrıs'ta ikamet etmesine karşın Türkiye'de yerleşme hakkı mevcuttur.