Sıkça Sorulan Sorular

Konu: 4/B’li Hemşire İstihdam Sorunları Hakkında Hukuki Değerlendirme

Tarafımıza gönderilen maillerde, Yüksek Öğretim Kurumlarına bağlı Üniversite Hastanelerinde sözleşmeli hemşire olarak g..

04-12-2020

Covid-19 Servislerindeki Nöbet Ücretleri Hakkında Hukuki Değerlendirme

Bilindiği üzere Covid-19 servislerinde görev yapan sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin artırımlı ödenip ödenmeyece..

03-12-2020

Boğaz Kültürü İçin Sürüntü Almak Hemşirenin Görevi Midir?

Boğaz kültürü için sürüntü almak hemşirenin görevi midir? Burun-boğaz kültürü için örnek alınması hemşirelik yönetme..

31-08-2020

Hemşirelerin Mobbing Karşısında İzleyebileceği Yollar Nelerdir?

Hemşirelerin Karşılaştıkları Psikolojik Taciz (Mobbing) Durumlarına Karşı Başvurabilecekleri Hukuki Yollar Türk Dil ..

05-05-2020

Nöbet Sonrasındaki İzin Gününde Bir Başka Klinikte Yoğunluk Gerekçesiyle Nöbete Çağrılma

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği hükümleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde nöbet tutan çalışanlara er..

11-02-2020

Tıbbi Kötü Uygulamalarda, Hemşireler için Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Var mı?

2010 yılında mesleki uygulama hatalarını azaltıcı ve sağlık hizmetinin niteliğini artıracağı iddiasıyla 1219 sayılı yas..

11-02-2020

Sağlık Çalışanlarının Kayıt Tutma Yükümlülüğü Var mı?

Bir devlet hastane yönetimi tarafından kurumda görev yapan sorumlu hemşirelere bir yazı gönderildiği, yazı içeriğinde h..

11-02-2020

Nöbet/ İcap Nöbeti

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 48. Maddesinde, “bünyesinde doğum servisi bulunmayan kurumlarda, hemşi..

11-02-2020

Hemşireler Laboratuvarda Çalıştırılabilir mi?

“Hemşire” unvanı ile bu mesleği icra eden kişinin görev, sorumluluk ve yetkileri, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Hem..

11-02-2020

Hizmet İçi Eğitimde Geçen Sürelerin Mesai Saati İçerisinde Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 214. maddesinde, devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artır..

11-02-2020