Sıkça Sorulan Sorular

Uzman Hemşire Kadrosu var mı?

Uzman hemşirelik 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 8.maddesi ile düzenlenmiş olup kanunda, meslekleriyle ilgili yüksek ..

11-02-2020

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Görev Yapan Hemşire THD’ye Üye Olabilir mi?

Türk Medeni Kanunu'nun 58.maddesinin ikinci fıkrası gereği derneğe üyelik koşullarının derneğin tüzüğünde gösterilmesi ..

11-02-2020

Hekim İstemlerinin İşleyişine Yönelik Sorun

Hekim ve hemşire sağlık hizmeti sunan ekibin en önemli bileşenlerindendir. Hastalara nitelikli sağlık hizmeti sunabilme..

11-02-2020

Türk Hemşireler Birliği Neden Kurulamıyor?

Meslek birlikleri, meslek örgütlerinin en geniş yetkiye sahip ve en etkili türüdür. Birlik kurulması, Anayasamızın 135...

06-01-2020

Thd Şubesi Açmak Ve/Veya Thd İl Temsilcisi Olmak İçin Nasıl Bir Yol İzlemeliyim?

Herhangi bir ilde THD şubesi açmadan önce, şube açmak isteyen meslektaşlarımızın o ilde THD temsilcisi olarak çalışması..

06-01-2020

Thd Burs/Araştırma-Proje Desteği/Kongre Katılım Desteği Veriyor Mu?

THD üye aidatları ve bağışlarla faaliyetlerini sürdüren kamu yaranına bir meslek örgütüdür. Derneğimize ait bir iktisad..

06-01-2020

Yurt Dışında Hemşirelik Eğitimi Aldım. Türkiye'de Hemşirelik Yapmak İçin İzlemem Gereken Yol Nedir?

THD'nin hemşirelik diplomalarını tanıma, denklik verme, onaylama gibi bir yetkisi yoktur. Almış olduğunuz eğitim düzeyi..

06-01-2020

Türkiye'de Aldığım Hemşirelik Diplomam İle Yurt Dışında Çalışabilir Miyim?

THD'nin hemşirelik diplomalarını tanıma, denklik verme, onaylama gibi bir yetkisi yoktur. Sahip olunan hemşirelik diplo..

06-01-2020

Geçerli Bir Neden Belirtilmeden Hemşirenin Görev Yeri Değiştirilebilir Mi?

Hemşirelerin sürekli aynı alanda ya da uzmanlık alanında çalışmasına yönelik bir düzenleme olmaması nedeniyle, gereksin..

06-01-2020

Hemşirelerin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Nelerdir?

Hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları için Hemşirelik Kanunu, Hemşirelik Yönetmeliği ve Hemşirelik Yönetmeliğinde..

06-01-2020