Sıkça Sorulan Sorular

Toplum Sağlığı/ Aile Sağlığı Merkezlerinde Geçici Görevlendirmeler

I. Geçici Görevlendirmeye İlişkin İlkeler 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 2.maddesinde aile sağlığı elemanı, "..

11-02-2020

Hamile Hemşirenin Gece Nöbet Tutma Talebi

Kamu görevlisi hamileliğinin 24. haftasında olan bir hemşirenin hekim raporu ile gece nöbetine kalma isteği 657 sayılı ..

11-02-2020

Uzman Hemşire Kadrosu var mı?

Uzman hemşirelik 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 8.maddesi ile düzenlenmiş olup kanunda, meslekleriyle ilgili yüksek ..

11-02-2020

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Görev Yapan Hemşire THD’ye Üye Olabilir mi?

Türk Medeni Kanunu'nun 58.maddesinin ikinci fıkrası gereği derneğe üyelik koşullarının derneğin tüzüğünde gösterilmesi ..

11-02-2020

Hekim İstemlerinin İşleyişine Yönelik Sorun

Hekim ve hemşire sağlık hizmeti sunan ekibin en önemli bileşenlerindendir. Hastalara nitelikli sağlık hizmeti sunabilme..

11-02-2020

Türk Hemşireler Birliği Neden Kurulamıyor?

Meslek birlikleri, meslek örgütlerinin en geniş yetkiye sahip ve en etkili türüdür. Birlik kurulması, Anayasamızın 135...

06-01-2020

Thd Şubesi Açmak Ve/Veya Thd İl Temsilcisi Olmak İçin Nasıl Bir Yol İzlemeliyim?

Herhangi bir ilde THD şubesi açmadan önce, şube açmak isteyen meslektaşlarımızın o ilde THD temsilcisi olarak çalışması..

06-01-2020

Thd Burs/Araştırma-Proje Desteği/Kongre Katılım Desteği Veriyor Mu?

THD üye aidatları ve bağışlarla faaliyetlerini sürdüren kamu yaranına bir meslek örgütüdür. Derneğimize ait bir iktisad..

06-01-2020

“THD’nin Hemşirelik Diploması Onaylaması Yetkisi Var mıdır”

THD'nin hemşirelik diplomalarını tanıma, denklik verme, onaylama gibi bir yetkisi yoktur. Sahip olunan hemşirelik diplo..

06-01-2020

Geçerli Bir Neden Belirtilmeden Hemşirenin Görev Yeri Değiştirilebilir Mi?

Hemşirelerin sürekli aynı alanda ya da uzmanlık alanında çalışmasına yönelik bir düzenleme olmaması nedeniyle, gereksin..

06-01-2020