Sıkça Sorulan Sorular

Hemşirelerin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Nelerdir?

Hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları için Hemşirelik Kanunu, Hemşirelik Yönetmeliği ve Hemşirelik Yönetmeliğinde..

06-01-2020

Yürütmekte Olduğum Tez/Araştırma Soru Formunu Üyelerinize Yönlendirir Misiniz?

THD'ye bu tür talepler yoğun olarak gelmektedir. Ancak THD'nin bu talepleri karşılayacak yeterli fiziki ve insan gücü k..

06-01-2020

Kurum Amirim, Çalışmadığım Günlerde De Ulaşılabilir Olmamı, Telefonumu Yedi Gün 24 Saat Boyunca Açık Tutmamı İsteyebilir Mi?

Kurum amirim, Sağlık Bakanlığının "Sağlık Personelinin İhtiyaç Halinde Çağrıya Uyması" konulu 2018/28 sayılı Genelges..

06-01-2020

Hemşirelerin Hasta Nakil Araçlarında Görevlendirilmesi Ve Hasta Nakil Sürecinin Sevk Ve İdaresinde Sorumlular Kimlerdir?

Hasta nakline ilişkin ambulans hizmetlerinin işleyişine dair usul ve esaslar, 07.12.2006 tarihli ve 26369 sayılı Ambula..

06-01-2020

4B Kapsamında Görev Yapan Hemşirelerin Görevlendirme Adı Altında Başka Hastanelere Gönderilmesi

4B kapsamında görev yapan hemşirelerin görevlendirme adı altında başka hastanelere gönderilmesi, gönderilenlerin izinli..

06-01-2020

Uzman Hemşirelerin Nöbet Ücretleri Düzenlenmesi İle İlgili Hukuki Değerlendirme

Kamu çalışanlarının haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurum..

06-01-2020