Yurtdışı

EFN - European Federation Of Nurses Associations Avrupa Hemşire Birlikleri Federasyonu

  Tanım: 1971 yılında Avrupa Birliği Hemşirelik Yürürlük Komitesi (Standing Committee of Nurses of the Euro..

09-12-2019

EONS - European Oncology Nursing Society Avrupa Onkoloji Hemşireliği Birliği

Tanım: EONS 1984 yılında “Avrupa Onkoloji Hemşireliği Grubu” olarak kurulmuştur. Ulusal onkoloji dernekleri ya..

09-12-2019

ESNO - European Specialist Nurses Organizations Avrupa Özel Dal Hemşireleri Örgütü

Tanım: Avrupa’da Özel dal Hemşirelik dernekleri, çalışma grupları ve özel dal hemşireleri arasında etkili bir ..

09-12-2019

FEND - Federation of European Nurses in Diabetes Avrupa Diyabet Hemşireleri Federasyonu

Tanım: 1995 yılında, Avrupa’da diyabetle ilgili bakımda, araştırma ve eğitim alanında çalışan hemşirelerin tek..

09-12-2019

ICN - International Council of Nurses Uluslararası Hemşireler Konseyi

Tanım: Tüm dünya ülkelerindeki Ulusal Hemşirelik Dernekleri Federasyonudur. Türk Hemşireler Derneği ve 128 den..

09-12-2019

IFPN - International Federation Of Perioperative Nurses Uluslar arası Perioperatif Hemşireler Federasyonu

Tanım: 1999 yılında kurulmuştur. Üyeleri, çeşitli ülkelerden ulusal ameliyathane ve perioperatif hemşirelik de..

09-12-2019

IMIA - International Medical Informatics Association Uluslar arası Tıp Bilişimi Birliği

Tanım: 1967 yılında, Uluslar arası Enformasyon Federasyonu (International Federation for Information Processin..

09-12-2019

IMIA-NI Special Interest Group on Nursing Informatics of IMIA Uluslar arası Tıp Bilişimi Birliği- Hemşirelik Bilişimi Grubu

Tanım: 1983 yılında, Uluslar arası Tıp Bilişimi Birliği (IMIA)’nin Hemşirelik Bilişimi alanında hemşirelerin g..

09-12-2019

ISNCC - The International Society of Nurses in Cancer Care Uluslar arası Kanser Bakım Hemşireliği Derneği

Tanım: 1984 yılında kurulmuştur. Ulusal ve bölgesel kanser hemşireliği dernekleri, onkoloji enstitüleri, kanse..

09-12-2019

NANDA International (NANDA-I) North American Nursing Diagnosis Association Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği

Tanım: 1973 yılında, Hemşirelik Tanılarını Adlandırma ve Sınıflanması için Görev Gücü olarak ilk toplantısını ..

09-12-2019