MEVZUAT KOMİSYONU

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

BAŞKAN
Saadet Ülker

ÜYELER
Oya Nuran Emiroğlu
Hüseyin Karataş
Hayriye Pelenk