Sağlık Bakım ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlerimizi ziyaretlere başladık.

18 Nisan, 2019

Mesleğimiz adına ortak bir çatı altında karar almak ve hareket edebilmek; sorunlarımıza çözüm bulabilmek; sosyal güç oluşturabilmek ve değerlerimizi koruyabilmek; mesleki bağımsızlığımızı ve özerkliğimizi geliştirebilmek; biz hemşireler olarak potansiyel gücümüzü mesleki örgütümüzle birleştirmenin önemini vurgulamak ve THD'nin faaliyetlerini paylaşmak amacıyla Mart ayından itibaren Sağlık Bakım ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlerimizi ziyaretlere başladık.

Ziyaret ettiğimiz iki Sağlık Bakım ve bir Hemşirelik Hizmetleri Müdürlerimize bizi makamlarında kabul ettikleri ve ortak dil oluşturma konusundaki destekleri için teşekkür ederiz.

Türk Hemşireler Derneği
Genel Merkez