Sağlık Personeline Ek Ödeme Yönetmeliğine Yönelik Basın Açıklaması

12 Ağustos, 2022

Değerli meslektaşlarımız;

12 Ağustos 2022’de Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği”ne göre yapılan düzenleme ile yıllardır mücadelesini verdiğimiz ve diğer sağlık örgütlerinin de aynı fikirde olduğunu bildiğimiz “emekliliğe yansıyacak tek kalemde maaş düzenlemesi”nden giderek uzaklaşılmaktadır. Halen üç parçalı olarak ödenen maaşlarımız, bu düzenleme ile daha da parçalanmış ve dört parçaya ayrılmıştır. Daha da önemlisi, sağlık çalışanına ödenen dört parçalı maaşın,  üç parçası ise emekliliğe yansımamaktadır. Hemşirelerinde içinde yer aldığı sağlık çalışanları için; bu düzenleme ile kazanım olarak düşünülebilecek tek nokta, performans ödemesi vermeyen kurum çalışanlarına yapılacak olan sabit ek ödemedir. Bu ödeme de vergi kesintilerinden sonra bir hemşire için yaklaşık 600 TL civarında kalacaktır ki performans ödemesi alan kurumlarda bu miktara yaklaşık bir ödeme zaten yapılmaktadır. Ayrıca enflasyon karşısında zaten erimiş olan sağlık çalışanlarının maaşları düşünüldüğünde, bu ödeme de derde deva olmayacaktır. Hekimler açısından ise en doğru değerlendirmenin TTB tarafından yapılıp açıklanacağını düşünüyor, bu düzenlemede sorun olarak gördüğümüz noktanın,  hekimlerin kazanımlarının değil; tüm sağlık disiplinlerinin hak ve emek kaybı olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

Sağlık Bakanlığı tarafından son dönemde yapılan düzenlemelerde olduğu gibi bu düzenlemede de hekim olmayan sağlık çalışanları için bir kazanım söz konusu değildir. Sağlık Bakanlığı kendilerine eleştiri olarak yöneltilen “Hekim Bakanlığı” söyleminin adeta hakkını vermek için büyük bir çaba içindedir. Sayın Bakan Fahrettin Koca’nın söylemlerinde de bu açıkça görülmekte, sağlık sisteminin önemli aktörleri olan 39 sağlık branşı, düzenlemelerde olduğu gibi Sayın Bakanın söylemlerinde de yok sayılmaktadır. Sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğu anlayışından giderek uzaklaşan, sağlık çalışma ortamında iş barışını bozan, sağlık çalışanlarını ayrıştıran düzenlemeler ve söylemler eşitlik ve adalet ilkesine aykırıdır. Sağlık sisteminin devamlılığı ve sağlık hizmetlerinin niteliği için ciddi bir risktir.

Yetkiliklere ve Kamuoyuna, yapmış olduğumuz ilk değerlendirmede, 12 Ağustos 2022’de Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği”ni pek çok açıdan kabul edilebilir bulmadığımızı ve Derneğimiz ve Hukuk Büromuz tarafından incelenmekte olan yönetmeliğe yönelik ayrıntılı raporumuzu ve eylem planımızı en kısa zamanda paylaşılacağımızı bildiriyor, saygılarımızı sunuyoruz.

Saygılarımızla

 

THD Genel Merkez