Thd Burs/Araştırma-Proje Desteği/Kongre Katılım Desteği Veriyor Mu?

THD üye aidatları ve bağışlarla faaliyetlerini sürdüren kamu yaranına bir meslek örgütüdür. Derneğimize ait bir iktisadi işletme bulunmamaktadır. THD bazı durumlarda çok istemesine rağmen, hemşirelik öğrencilerine ya da meslektaşlarına burs ya da maddi destek sağlayamamaktadır.