Thd Şubesi Açmak Ve/Veya Thd İl Temsilcisi Olmak İçin Nasıl Bir Yol İzlemeliyim?

Herhangi bir ilde THD şubesi açmadan önce, şube açmak isteyen meslektaşlarımızın o ilde THD temsilcisi olarak çalışması gerekmektedir. 

 

THD temsilcisi olarak belirlenecek meslektaşlarımızın aşağıda listelenmiş bilgileri içeren bir raporu THD Genel Merkeze sunması gerekir.   Yapılan başvuru THD Genel Merkez Yönetim Kurulu (YK) tarafından değerlendirilir ve uygun bulunması halinde YK kararı ile başvuran kişi il temsilcisi olarak atanır.

 

 THD Temsilcisi Olmak İçin Hazırlanacak Başvuru Dosyası

1. Temsilcinin yaşadığı il ve ilçelerinde mevcut hastane sayısına (özel, devlet, üniversite), hastanelerin yatak sayısına, hemşire sayısına ve Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'nde görev alan kişilere ilişkin bilgiler

2. Temsilcinin yaşadığı şehirde çalışan hemşirelerin sorunları, talepleri ve beklentilerini içeren bir durum raporu

3. THD tüzük ve web sayfasını inceledikten sonra THD Genel Merkeze  iletmek istediği mesajlar 

4. Temsilcinin yaşadığı ilde THD temsilcisi olarak yapmayı planladığı girişimler

5. Temsilci adayı ve birlikte çalışmayı planladığı 3 meslektaşının ayrıntılı özgeçmişi

 

Şube açma yetkisi, THD Tüzüğü gereğince Genel Kurula verilmiştir (Made 19, j bendi). Genel Kurulda, şubenin açılmasına karar verildiği takdirde, genel kurulu takiben ilk 3 ay içerisinde şubenin açılması gerekmektedir.

Şube kuruluşuna ilişkin bildirim ve diğer işlemler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilir.