THD Yönetim Kurulu Ve TNDTHD Başkanı'nın Tbmm Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu, Komisyon Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız'ı Ziyareti

13 Şubat, 2019

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Komisyon Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız, 12.02.2019 tarihinde, Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Dernek Başkanı'ndan oluşan bir heyet tarafından ziyaret edilmiştir. Görüşmede, hemşire dışı sağlık çalışanlarının, hemşirelik çalışma alanlarında istihdam edilmesine yönelik planlamalar gündeme getirilmiştir. Diyaliz hemşirelerinin görev yetki ve sorumluluklarının hemşire dışı çalışanlara devredilmesi özelinde, hemşirelerin yerine farklı grupların istihdam edilmesi durumunda, toplumun ve sağlık sisteminin karşı karşıya kalacağı risklere vurgu yapılmıştır. Halkımızın hak ettiği nitelikli sağlık hizmetinin verilebilmesi için, diğer sağlık çalışanları ile birbirimize alternatif değil, sağlık ekibinin farklı üyeleri olarak birbirimizi tamamlayıcı şekilde var olabileceğimiz bir modelin mümkün olduğu dile getirilmiştir. Sayın Yediyıldız'a meslektaşlarımızın atanma sorunları, hemşirelik mevzuatı, mesleğin icrası ve yönetiminde yaşamakta olduğumuz sorunlarını içeren kapsamlı bir rapor sunulmuştur.