Thd Yönetim Kurulunun T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin'i Ziyareti

30 Ocak, 2019

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Ahmet TEKİN 21 Ocak 2019 tarihinde Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri tarafından makamında ziyaret edilmiştir. Görüşmede Türk Hemşireler Derneği hakkında kısa bir tanıtım yapılmıştır. Sayın TEKİN ile hemşirelik yasası ve yönetmelikleri kapsamında hemşirelerin rol ve sorumluluklarının korunması, hemşire iş gücü planlaması, hemşire kadrolarında farklı sağlık meslek mensuplarının çalıştırılmaları ve hemşire yardımcılığı gibi hemşirelikle ilgili güncel konular görüşülmüş ve kendilerine bu konular ile ilgili kapsamlı bir rapor sunulmuştur.