Thd Yönetim Kurulunun T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Daire Başkanı Sayın Dr. Kemal Serdaroğlu'nu Ziyareti

30 Ocak, 2019

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Meslekleri Dairesi Başkanı Dr. Kemal SERDAROĞLU 16.01.2019 tarihinde Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri tarafından makamında ziyaret edilmiştir. Görüşmede Türk Hemşireler Derneği hakkında kısa bir tanıtım yapılmıştır. Sayın SERDAROĞLU ile Sağlık mesleklerinin eğitimleri, sağlık meslekleri meslek haritasının ve yeterliliklerinin geliştirmesi ile sağlık mesleklerinin ihtiyaç planlamasının yapılması konuları tartışılmış, sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına yönelik mevzuatın alanda yol açtığı sorunlar, diploması hemşire olmayan sağlık meslek mensuplarının hemşirelik mesleğini icrasının önüne geçilmesi, Türkiye'de hemşire insan gücü planlaması, usulüne uygun yürütülmeyen hemşirelik alanlarına yönelik sertifika programları başlıklarını içeren kapsamlı bir rapor sunulmuştur.