Uluslararası Hemşireler Konseyi'nden Çağrı: Hemşireler, salgınla birlikte ortaya çıkan ruhsal sağlık yükünü omuzlar

09 Ağustos, 2022

Nurses shoulder burden of co-occurring pandemic of mental health

Geneva, Switzerland; 20 June 2022 ─  The International Council of Nurses welcomes the new World Health Organization (WHO)

Orijinal kaynak için tıklayınız.

Hemşireler, salgınla birlikte ortaya çıkan ruhsal sağlık yükünü omuzlar

Herkes için ruh sağlığını dönüştürmek

17 Haziran 2022'de başlatılan herkes için ruh sağlığını dönüştürmek, ruh sağlığı programlarında etkili eylemi engelleyen en büyük zorluklardan biri olarak kalıcı işgücü eksikliğini vurgulamaktadır. Akıl sağlığı ve refahının önlenmesi, teşviki, tedavisi ve rehabilitasyonunu içeren bakım sürekliliği boyunca, talebi karşılayacak yeterli sağlık uzmanı yoktur.

Hemşireler, dünya çapında ruh sağlığı hizmetlerinde en fazla sayıda sağlayıcıyı oluşturur ve hasta bakımının çoğunluğunun sağlanmasından ve koordinasyonundan sorumludur. Ancak, neredeyse tüm ülkelerde önemli işgücü sıkıntısı var. Sorun en çok düşük ve orta-düşük gelirli ülkelerde derindir – tüm ruh sağlığı hemşirelerinin %5'inden daha azı bu bölgelerde bulunabilir.

ICN, pandemi, kötü çalışma koşulları, personel sıkıntısı ve diğer zorlukların bir sonucu olarak kitlesel travmayla karşı karşıya kalan hemşirelerin ruh sağlığı konusunda da aynı derecede endişelidir.

ICN Başkanı Dr Pamela Cipriano sözlerinde:

“Zihinsel hastalık söz konusu olduğunda mükemmel fırtınayı yaşıyoruz. Pandemi, iklim değişikliği ve siyasi krizlerle birlikte kronik olarak uzun vadeli yatırımlarda yetersizlik, planlamalarda zayıf ve sorumsuz düzenlemeler dünyanın ruh sağlığı sorunlarını ortaya çıkarmış ve şiddetlendirmiştir, sonuç olarak ruh sağlığı hizmetlerini güçlendirmek için tüm ülkelerde yapılması gereken çalışmalar vardır.

Pandemi, sağlık sistemlerimizdeki, özellikle de ruh sağlığına yaklaşımındaki zayıflıkları ortaya çıkarmada güçlü bir katalizör oldu, ayrıca, ruh sağlığının sadece bir sağlık sorunu değil, toplumsal ve ekonomik bir kriz olduğu gerçeğine de ışık tuttu.” dedi

DSÖ ruh sağlığı raporunun[1] belirttiği gibi, pandeminin insan ve toplum maliyetleri aşağıdaki gibidir:

Tedavi yetersizliği

- Psikozlu kişilerin %71'i ruh sağlığı hizmeti almıyor

Ruhsal problemlerin yaygınlığı

- 8 kişiden 1'i ruhsal sağlık problemi yaşıyor

Kaynak yetersizliği

- Sağlık bütçelerinin %2'sinden daha azı ruh sağlığı hizmetleri için harcanmaktadır.

 Maliyet artışı

Ruh sağlığıyla ilişkili kümülatif ekonomik çıktı kaybının dünya çapında 16.3 trilyon dolar olduğu tahmin edilmektedir. (2]

Izolasyon

– Damgalama, ayrımcılık ve yetersiz yasal korumalar, bireyleri topluluklara katılmaktan yalıtır.

Hayat sınırlayıcı

- Şiddetli ve kalıcı ruhsal hastalığı olan kişiler, genel nüfüstan 10-20 yıl önce ölmektedir [3],[4]

Rapor aynı zamanda ruh sağlığı iş gücünün ve ruh hastalığından muzdarip olanların damgalanmasına da değiniyor. Ayrıca toplum temelli akıl sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, akıl sağlığı tesislerinin kurumlarından arındırılması, sağlık hizmetleri arasındaki entegrasyonun iyileştirilmesi için çağrıda bulunuyor. Bu ortamda ruh sağlığı hemşirelerinin çalışmaları en uygun hale getirilerek en büyük yatırım getirisi elde edilebilir.

 ICN CEO'su Howard Catton sözlerinde:

“ICN, ruh sağlığı konusundaki çalışmaları ve bu yeni raporu için DSÖ'yü tebrik ediyor.

Dünya, artan zihinsel sağlık ihtiyaçlarına tanık oluyor, ancak bu, şok edici derecede yetersiz finanse edilen bir alan olmaya devam ediyor. Hemşirelerin ruh sağlığı ihtiyaçlarını desteklemede çözümün önemli bir parçası olduğuna inanıyor ve bu ruh sağlığı krizini ele almak için ortak bir çaba ve yatırım çağrısında bulunuyoruz. Ruh sağlığını iyileştirmeyi taahhüt etmek, bireyler, topluluklar ve dünya için daha iyi bir yaşam ve geleceğe yapılan bir yatırımdır.”

 “Ruh sağlığı hemşireleri, yalnızca milyonlarca insanın hayatını iyileştirmekle kalmayacak, aynı zamanda dünya için olumlu sonuçları olacak profesyonel ruh sağlığı hizmetlerine erişimi iyileştirmek için hayati önem taşımaktadır. ICN şu anda ruh sağlığı iş gücü hakkında, ruh sağlığı hemşireliğini etkileyen bazı konuları ve bu iş gücü krizine yönelik etkili ve sorumlu çözümleri vurgulayan bir rapor geliştirmektedir. Ruh sağlığı bakımının güçlendirilmesi, hemşirelik işgücünün yeterli şekilde donatılması ve kaynak sağlanmasıyla başlar.”

“Ruh sağlığı hemşireliği, fiziksel ve psikososyal iyiliklerini geliştirmek için zihinsel ve madde bozuklukları veya davranış sorunları yaşayan veya risk altında olan bireylere bütüncül bakım sağlayan hemşirelik alanındaki bir uzmanlık alanıdır. Terapötik araçlar olarak kişilerarası ilişkilerin kullanımını vurgular ve ruh sağlığını etkileyen çevresel faktörleri göz önünde bulundurur. Ruh sağlığı hemşireleri, sadece fiziksel bakım sağlamakla kalmaz, aynı zamanda pozitif değişimi teşvik eden güvenli, rahat ortamlar yaratmak için hastalarıyla sosyalleşme, aktivasyon ve iletişim kullanır.”

“Ruh sağlığı hemşireliği işgücünün büyütülmesi, güçlendirilmesi ve bunlara yatırım yapılması, hastalıkların ruh sağlığı yükünü ele alabilen etkili bir sağlık sisteminin temelini oluşturan sütunlardan biridir. Bu, hemşirelik eğitimi, alıkoyma, denizaşırı işe alım, hizmet sunum modelleri ve klinik yönetişim dahil olmak üzere birden fazla alanın ele alınmasını gerektirecektir.” dedi.

 

  1. WHO (2022). World mental health report: transforming mental health for all.
    Available at: 
    https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338
  2. Trautmann, S., J. Rehm, and H.U. Wittchen, The economic costs of mental disorders: Do our societies react appropriately to the burden of mental disorders? EMBO reports, 2016. 17(9): p. 1245-1249.
  3. National Mental Health Commission, Equally Well Consensus Statement: Improving the physical health and wellbeing of people living with mental illness in Australia. 2016, NHMC: Sydney.
  4. Liu, N.H., et al., Excess mortality in persons with severe mental disorders: a multilevel intervention framework and priorities for clinical practice, policy and research agendas. World psychiatry : official journal of the World Psychiatric Association (WPA), 2017. 16(1): p. 30-40.