Uluslararası Hemşireler Konseyi'nden Çağrı: Maymun Çiçeği Hastalığından “Hemşireleri koruyun, damgalama ile mücadele edin”

03 Ağustos, 2022

Uluslararası Hemşireler Konseyi’nden (ICN) Çağrı: Maymun Çiçeği Hastalığı’ndan “Hemşireleri koruyun, damgalama ile mücadele edin”


ICN 25 Temmuz 2022 yılında, maymun çiçeği virüsü bulaşmış hastalara bakım veren hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının korunması çağrısında bulunmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 75 ülke ve bölgeden bildirilen 16 binden fazla vaka ve beş ölümle maymun çiçeği hastalığını, küresel bir sağlık acil durumu olarak ilan etti.

Sağlık hizmetlerinin ön saflarında yer alan hemşireler, özellikle önleme ve enfeksiyon kontrolü konusunda sağlık eğitimi vererek; damgalama ve ayrımcılığa karşı koyarak bu acil sağlık durumuna müdahalede önemli bir rol oynamaktadır. Hemşireler ve diğer sağlık çalışanları, virüse maruziyetten korunmak ve virüsün yayılımını sınırlamak için kişisel koruyucu ekipmana (KKE) ve malzemelere erişim ihtiyacı duymaktadırlar. Ayrıca, hizmet içi veya sürekli eğitim ile bulaşma yolları, önleme, teşhis, tedavi, enfeksiyon kontrol işlemleri, danışmanlık ve bakım hakkında güncel bilgilere erişebilmelidirler.

ICN Başkanı Dr. Pamela Cipriano ve DSÖ Başkanı Dr. Tedros, maymun çiçeği sorununu küresel bir sağlık acil durumu olarak gündeme getirdiler ve maymun çiçeği ile enfekte olan kişilere bakım veren hemşirelerin enfeksiyon riskine dikkat çektiler.

“COVID-19 pandemisinin zirvesinde ne yazık ki tanık olduğumuz gibi, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları sıklıkla bulaşıcı hastalıklara karşı uygun korumaya erişememektedir. Sağlık iş gücünü korumak ve bu hastalığın yayılmasını önlemek için KKE ile birlikte eğitim ve profesyonel rehberler gereklidir.

ICN, ulusal hemşirelik derneklerini maymun çiçeği konusunda halkı bilinçlendirmeye ve eğitmeye aktif olarak katılmaya; damgalama ve ayrımcılıkla mücadele etmek için önlemler almaya; maymun çiçeği olan kişilere bakım veren hemşirelerin virüse maruz kalmasını önleyen güvenli uygulama ortamını güvence altına alınması için yardımcı olmaya davet etmektedir.”

ICN'nin CEO'su Howard Catton şunları ekledi:

“COVID-19 ile mücadele hala devam etmekte olup şimdi de maymun çiçeği hastalığı nedeniyle toplum sağlığına yönelik acil durumumuz bulunmaktadır. Küresel sağlık, tüm ülkeler için en önemli öncelik olup, herkesin sağlık hizmetine kolaylıkla ulaşabilmesi için hemşireliğe yatırım yapmak hiç bu kadar önemli olmamıştır. Maymun çiçeği hastalığı ile mücadelede yine ön saflarda yer alacakların, sağlık çalışanlarımız olacağını asla unutmayın.

Hemşirelik bakımı ayrımcılık yapmaz ve ICN, sağlık hizmetine ihtiyacı olanların damgalanmasını veya ötekileştirilmesini esefle kınar. Küresel acil  sağlık durumu olan Maymun çiçeği hastalığı bir kez daha sağlıkta eşitsizlikleri ortaya çıkarmakta olup bu eşitsizlikler daha da kötüleşme riski taşımaktadır.”

Orijinal Kaynak için tıklayınız.