Üniversite Temsilciliklerimiz

28 Ocak, 2022

 

Üniversite Temsilciliklerimiz

Instagram

Mail

Acıbadem Üniversitesi

thdok_acibadem

thdok.acibadem@gmail.com

Adnan Menderes Üniversitesi

thdok_adu

thdok.adu.2016@gmail.com

Akdeniz Üniversitesi

thdok_akdeniz

www.thdokakdeniztemsilciligi@gmail.com

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi

thdok_kumlucasbf

thdokkumlucasbf@gmail.com

Aksaray Üniversitesi

thdok_aksaray

aksaraythdok@gmail.com

Alaaddin Keykubat Üniversitesi

thdok_alku

thdokalaaddinkeykubat@gmail.com

Amasya Üniversitesi

thdok_amasya

thdok.amasya@gmail.com

Ankara Medipol Üniversitesi

thdok_ankaramedipol

medipolhemsireler@gmail.com

Ankara Üniversitesi

thdok_ankarauni

ankarathdok@gmail.com

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

thdok_aybu

thdokaybu@gmail.com

Arel Üniversitesi

thdok.areluni

thdok.areluni@gmail.com

Artvin Çoruh Üniversitesi

thdok_artvincoruh

artvinthdok@gmail.com

Atatürk Üniversitesi

thdok_ataturkuni

thdokataturkuniversitesi@gmail.com

Atılım Üniversitesi

thdok_atilim

thdok.atilimuni@gmail.com

Bartın Üniversitesi

thdok_bartin

thdok.bartin@gmail.com

Başkent Üniversitesi

thdok_baskent

thdokbaskent@gmail.com

Batman Üniversitesi

thdok_batman

Thdokbatman@gmail.com

Beykent Üniversitesi

thdok_beykent

thdokbeykentuni@gmail.com

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

thdok_bvu

thdokbvu@gmail.com

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

thdok_bseu

thdok.seyhedebali@gmail.com

Bilgi Üniversitesi

thdok_bilgiuni

thdok.bilgiedu@gmail.com

Biruni Üniversitesi

 thdok_biruni

thdok.biruni@gmail.com

Bitlis Eren Üniversitesi

thdok_bitliseren

thdokerenuniversitesi@gmail.com

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

thdok_baibu

thdok.aibu@gmail.com

Bozok Üniversitesi

thdok_bozok

thdokbozok@gmail.com

Bursa Uludağ Üniversitesi

thdok.uludağ

thdokuludag@gmail.com

Cumhuriyet Üniversitesi

thdok_cusbf

cusbfmerkezthdok@gmail.com

Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu

thdok_cu

susehri.saglik.thdok@gmail.com

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

thdok_comu

thdokcomu@gmail.com

Çankırı Karatekin Üniversitesi

thdok_cankiri

thdokcku@gmail.com

Çukurova Üniversitesi

thdok_cukurova

thdokcukurovatemsilciligi@gmail.com

Dicle Üniversitesi

thdok_dicle

thdok_dicle@outlook.com

Doğu Akdeniz Üniversitesi

thdok_dau

thdokdautemsilciligi@gmail.com

Dokuz Eylül Üniversitesi

thdok_deu

thdok.deu@gmail.com

Düzce Üniversitesi

thdok_duzce

thdok.duzce@gmail.com

Ege Üniversitesi

thdok_ege

thdokege@gmail.com

Erciyes Üniversitesi

thdok_erciyes

erciyesthdok@gmail.com

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

thdok_ebyu

thdokerzincanbinaliyildirim@gmail.com

Fırat Üniversitesi

thdok_firat

thdok.fu@gmail.com

Gazi Üniversitesi

thdok_gazi

thdokgazi@gmail.com

Gaziantep Üniversitesi

thdok_gaun

thdokgaziantepuniversitesi@gmail.com

Giresun Üniversitesi

thdok_giresun

thdok.giresun@gmail.com

Girne Üniversitesi

thdok_gu

thdokgirne@gmail.com

Gümüşhane Üniversitesi

thdok_gumushane

thdok.gumushane@gmail.com

Hacettepe Üniversitesi

thdok_hacettepe

thdokhacettepe@gmail.com

Haliç Üniversitesi

thdok_halic

thdokhalic@gmail.com

Harran Üniversitesi

thdok_harran

thdokharranuniversitesi@gmail.com

Hitit Üniversitesi

thdok_hitit

Thdok.hitu@gmail.com

Iğdır Üniversitesi

thdok_igdir

 thdokigdir@gmail.com

İnönü Üniversitesi

thdok_inonu

inonuthdok@gmail.com

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

thdok_imu

thdok.medeniyet@gmail.com

İstanbul Medipol Üniversitesi

thdok_medipol

thdokmedipol@gmail.com

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

thdok_cerrahpasa

thdok.cerrahpasa@outlook.com

İstinye Üniversitesi

thdok_istinye

thdok.istinye1@gmail.com

İzmir Demokrasi Üniversitesi

thdok_idu

thdokdemokrasi@gmail.com

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

thdok_ikcu

thdokikcugmail.com

Kafkas Üniversitesi

thdok_kafkasuni

 thdokkafkas@gmail.com

Karabük Üniversitesi

thdok_karabukuni

thdok.karabuk@gmail.com

Karadeniz Teknik Üniversitesi

thdok_ktu

Thdok.ktu@gmail.com

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

thdok_karaman

kmuthdok@gmail.com

Kastamonu Üniversitesi

thdok_kastamonu

thdok.kastamonu@gmail.com

Kırıkkale Üniversitesi

thdok_kku

kirikkaleünisbfthdok@gmail.com

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

thdok_kirsehir

kirsehirthdok@gmail.com

Kocaeli Üniversitesi

thdok_kocaeli

thdokkou@gmail.com

Koç Üniversitesi

thdok_kocuni

kocthdok@gmail.com

Kültür Üniversitesi

thdok_iku

thdokkultur11@gmail.com

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

thdok_ksbu

Thdokksbu@gmail.com

Lokman Hekim Üniversitesi

thdok_lokmanhekim

thdoklhu@gmail.com

Manisa Celal Bayer Üniversitesi

thdok_mcbu

mcbuthdok@gmail.com

Mardin Artuklu Üniversitesi

thdok_mau

thdokmau@gmail.com

Marmara Üniversitesi

thdok_marmara

marmarathdok@gmail.com

Mersin Üniversitesi

thdok_mersin

www.thdokmersintemsilciligi@gmail.com

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

thdok_msku

 867283@gmail.com

Munzur Üniversitesi

thdok_munzur

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi

thdok_neu

thdokneu@hotmail.com

Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi

thdok_neussbf

thdokneussbf@gmail.com

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

thdok_nevsehir

thdoknevsehir@gmail.com

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

thdok_nny

 thdoknny@gmail.com

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

thdok_omu

thdok.omu@gmail.com

Ordu Üniversitesi

thdok_ordu

thdokordutemsilciligi.52@gmail.com

Osmangazi Üniversitesi

thdok_osmangazi

esoguhemsire@gmail.com

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

thdok_oku

okuthdok@gmail.com

Ömer Halisdemir Üniversitesi

thdok_ohu

thdokohu@gmail.com

Pamukkale Üniversitesi

thdok_pau

thdokpamukkale@gmail.com

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

thdok_rte

thdokrize.53@outlook.com

Sabahattin Zaim Üniversitesi

thdokizu

Thdokizu_2019@outlook.com

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi

thdok_sbugulhane

gulhanethdok@gmail.com

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi

thdok_sbuhamidiye

thdokhamidiye@gmail.com

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

thdok_subu

Thdok.subu@gmail.com

Sakarya Üniversitesi

thdok_sakarya

thdoksakarya@gmail.com

Selçuk Üniversitesi

thdok_selcuk

thdokselcuk@gmail.com

Süleyman Demirel Üniversitesi

thdok_sdu

Thdoksdutemsilciligi@gmail.com

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

thdok_gop

gopthdok.2022@gmail.com

Trakya Üniversitesi

thdok_trakya

thdoktrakya@gmail.com

Ufuk Üniversitesi

thdok_ufuk

thdokufuk@gmail.com

Üsküdar Üniversitesi

thdok_uskudar

thdokuskudar@gmail.com

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

thdok_van100.yil

 vanthdok@gmail.com

Yakın Doğu Üniversitesi

thdok_ydu

thdokydutemsilciligi@gmail.com

Yalova Üniversitesi

thdok_yalovauni

thdokyalovauniversitesi@gmail.com

Yeditepe Üniversitesi

thdok_yeditepe

thdokyeditepe@gmail.com

Yeni Yüzyıl Üniversitesi

thdok_iyyu

thdok.yeniyuzyil@gmail.com

Yüksek İhtisas Üniversitesi

thdok_yuksekihtisas

yuksekihtisasthdok@gmail.com

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

thdok_zbeu

thdok.zonguldak@gmail.com