Yürütmekte Olduğum Tez/Araştırma Soru Formunu Üyelerinize Yönlendirir Misiniz?

THD'ye bu tür talepler yoğun olarak gelmektedir. Ancak THD'nin bu talepleri karşılayacak yeterli fiziki ve insan gücü kaynağı bulunmamaktadır.