Ziyaret I TBMM I Özgür Özel, Ali Şeker, Burhanettin Bulut

04 Ocak, 2022

Derneğimizin de üyesi olduğu Sağlık Emek Meslek Örgütleri Platformu olarak, sağlık çalışanlarının ücretlerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesi, COVID19'un mesleki hastalık sayılması, sağlık çalışanlarına şiddet vakalarında da tutukluluk halinin devamı engelleyen mevzuatın değiştirilmesi vb. sağlık emekçilerinin ortak sorunlarına çözüm bulmak amacıyla planlanan mecliste grubu bulunan siyasi parti ziyaretlerinin ilki gerçekleştirildi. Başta Sayın Özgür Özel olmak üzere iştirak eden Sayın Ali Şeker ve Burhanettin Bulut'a teşekkür ederiz.