10. Olağan Seçimli Genel Kurulu

Türk Hemşireler Derneği Ordu Şubesi’nin 10. Olağan Seçimli Genel Kurulu 24.09.2021 Cuma günü saat 13.00 de Ordu Devlet Hastanesi Konferans Salonunda yapılacaktır.
Çoğunluğun sağlanamaması durumunda, Olağan Seçimli Genel Kurulu 05.10.2021 Salı günü saat 13.00 de Ordu Devlet Hastanesi Konferans Salonunda yapılacaktır.
                        
GÜNDEM:
1.    Açılış ve Yoklama
2.    Divanın Teşekkülü
3.    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
4.    Faaliyet Raporunun Okunması
5.    Sayman Raporunun okunması
6.    Denetim Raporunun okunması
7.    Faaliyet, Sayman ve Denetleme Kurulu Raporlarının oylanarak aklanması
8.    Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin tanıtımı ve seçimi
9.    Dilek ve temenniler
10.    Kapanış