Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu

Görüşümüz


Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu’nun görüşü; hemşirelik
öğrencilerinin öğrencilik yıllarında mesleki yetki ve sorumluluklarının
bilincinde olmasını, birlikte mücadele etmenin önemini kavramasını,
bilinçli, sorgulayan ve eleştirel düşünen hemşireler olmasını sağlamaktır.

Görevimiz


Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu; nitelikli hemşirelik hizmeti
sağlanması için lisans düzeyinde hemşirelik eğitimini, hemşirelik mesleğini ve toplum sağlığını ilgilendiren gelişmeleri yakından izler ve karşılaşılan sorunları anlayarak çözümlemek için paydaşları ile işbirliği yaparak katkı verir.
Hemşirelik öğrencilerinin, hemşirelik hak, görev, yetki ve sorumluluklarının
bilincinde olan, sorgulayan, eleştiren, tartışan ve mesleki örgütlenmenin önemini bilen bireyler olması için sosyal kültürel, mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetler yürüterek bireylerin mesleki gelişimlerini sağlar.