3. Olağan Genel Kurulu

16 Eylül, 2021

Türk Hemşireler Derneği Trabzon Şubesi'nin 3. Olağan Genel Kurulu 30.09.2021 Perşembe günü saat 12.00'da KTÜ SBF'de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde , dereli toplantı 4.10.2021 Pazartesi günü saat 13.00'da aynı yerde gerçekleştirilecektir. 

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama

2. Divanın teşekkülü 

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

4. Faaliyet Raporu'nun okunması

5. Sayman Raporu'nun okunması

6. Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması 

7. Faaliyet, Sayman ve Denetleme Kurulu Raporları'nın oylanarak aklanması

8. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçilmesi

9. Dilek ve Temenniler 

10. Kapanış