8. Uluslararası 19. Ulusal Hemşirelik Kongresi Davet

DAVET

Sayın Meslektaşlarımız,

8. Uluslararası 19. Ulusal Hemşirelik Kongresi’ni Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Türk Hemşireler Derneği iş birliği ile gerçekleştirecek olmanın gururunu ve heyecanını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 25-28 Eylül 2024 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kültür Merkezi’nde (Ankara) gerçekleştirilmesi planlanan ülkemizin en köklü hemşirelik kongresinde, dünyanın her yerinden, mesleğimizin her alanından uzmanlarla bir arada olmayı, dünya sağlığını koruma ve geliştirmede hemşireliğin gücünü bu birliktelikle artırmayı umut ediyoruz.

Küresel ve ulusal krizlerin art arda yaşandığı, kriz yönetiminde ve küresel sağlığa ulaşmada mesleğimizin baş aktörlerden biri olduğunun kabul edildiği günümüzde, kongremizin ana teması “YARINA KİM KALACAK?” olarak belirlenmiştir. Bu ana tema çerçevesinde, geçmişin ışığında, günümüz koşulları irdelenerek geleceğe ışık tutacak bir bilimsel program oluşturulması amaçlanmıştır. Alanında uzman ulusal ve uluslararası konuşmacılar eşliğinde gerçekleşecek olan paneller ve konferanslar, sözel ve poster bildiri oturumlarında, yarına kalacağı öngörülen sağlık sistemlerinin, hemşirelik politikalarının ve hemşirelik eğitim programlarının tartışmaya açılması planlanmıştır. Eş zamanlı olarak öğrenci oturumlarına da yer verilecek olan kongremizde, katılımcılarımızla etkileşim halinde küresel ve ulusal farkındalığımızı artırmayı, meslek felsefimiz ve değerlerimizi günümüz koşullarıyla yeniden yorumlamayı, mesleki bilgi, beceri ve uygulamalarımızı meslek etiğimiz ve değerlerimiz ışığında güncellemeyi amaçlıyoruz. Bilimsel bilgi paylaşımının yanı sıra, ortak sorunlarımıza yönelik akılcı çözüm önerileri ortaya koymayı ve bir yol haritası oluşturmayı hedefliyoruz.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda ve nitelikli sağlık insan gücü yetiştirilmesinde öncü rolümüzü sürdürmek, birlikte gücümüzü fark etmek ve eyleme geçebilmek adına 8. Uluslararası 19. Ulusal Hemşirelik Kongresi’ne sizleri davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

       Kongre Eş Başkanı                                                                                       Kongre Eş Başkanı
    Prof. Dr. Leyla ÖZDEMİR                                                                            Azize Atlı Özbaş
               Hacettepe Üniversitesi                                                                                 Türk Hemşireler Derneği
Hemşirelik Fakültesi Dekanı                                                                         Genel Başkanı

 

 

 

Dear Colleagues,

We are pleased to share with you the pride and excitement of organizing the 8th International 19th National Nursing Congress in cooperation with Hacettepe University Faculty of Nursing and the Turkish Nurses Association. We hope to be together with experts from all over the world and from every field of our profession at the most established nursing congress of our country, which is planned to be held at Hacettepe University Sıhhiye Cultural Center (Ankara) on September 25-28, 2024 and to increase the power of nursing in protecting and improving the health of the world with this unity.

In today’s world, where global and national crises are experienced one after another and our profession is recognized as one of the main actors in crisis management and in achieving global health, the main theme of our congress has been determined as "WHO SHALL SURVIVE?". Within the framework of this main theme, it is aimed to create a scientific program that will shed lighton the future by examining today's conditions in the light of the past. Panels, conferences, oral and poster presentation sessions with national and international speakers who are experts in their fields areplanned to discuss the health systems, nursing policies and nursing education programs that are foreseen for tomorrow. In our congress, where student sessions will be held simultaneously, in interaction with our participants we aim to increase our global and national awareness, reinterpret ourprofessional philosophy and values with today's conditions, and update our professional knowledge, skills and practices in the light of our professional ethics and values. In addition to sharing scientific knowledge, we aim to put forward rational solutions to our common problems and create a road map.

We invite you to the 8th International 19th National Nursing Congress in order to maintain our leading role in the provision of health services and the training of qualified health manpower, to realize our strength together and to take action

Sincerely yours,

                  Co president of the congress                                                                     Co president of the congress
Prof. Dr. Leyla ÖZDEMİR                                                                         Azize Atlı Özbaş
              Hacettepe University                                                                                 Turkish Nurses Association
Dean of the Faculty of Nursing                                                                  President General