Azize ATLI ÖZBAŞ

GENEL SEKRETER
Azize ATLI ÖZBAŞ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Dr.Öğr.Üyesi

1995 yılında Balıkesir Atatürk SML’den mezun olmuş, 1998 Hacettepe Üniversitesinde ön lisans, 2005 yılında da Gazi Üniversitesinde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1996-2005 yılları arasında, kamuda jinekoloji hemşiresi, ameliyathane hemşiresi ve süpervizör hemşire olarak çalışmıştır. 2005 yılından bu yana iş hayatına akademisyen hemşire olarak devam eden Dr. Atlı Özbaş, kayıp-yas, psikolojik güçlendirme, tükenmişlik ve psikodramanın hemşirelik eğitiminde ve klinik uygulamalarda kullanımı alanlarında çalışmaktadır.