Azize KARAHAN

ÜYE
Azize KARAHAN

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu'ndan 1990 yılında mezun olmuş, Yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde tamamlamıştır. Organ Nakli Yanık Tedavi Vakfı Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi ve Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nin transplantasyon, kalp damar cerrahisi, beyin cerrahisi servis ve yoğun bakım ünitelerinde 1990-1996 yılları arasında çalışan Karahan, süpervizör hemşire olarak yönetimde görev almıştır. 1996-2004 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışmış, 2004 yılından bugüne Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nde çalışmakta ve Bölüm Başkan Yardımcılığını yürütmektedir. Ayrıca 2006-2008 yılları arasında okul hastane işbirliği kapsamında Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Azize Karahan'ın yara bakımı, ağrı, çalışan ve hasta güvenliği ve ilkyardım konularında eğitim ve çalışmaları bulunmaktadır.