Hakkımız var Twitter Etkinliği

12-18 Mayıs Haftası Kapsamında THD Tarafından Sosyal Medyada Dikkat Çeken Bir Etkinlik Yürütüldü: HAKKIMIZVAR

Konu ilgili sosyal medya paydaşları ve meslektaşlarımız tarafından ilgi gördü.