Hamile Hemşirenin Gece Nöbet Tutma Talebi

Kamu görevlisi hamileliğinin 24. haftasında olan bir hemşirenin hekim raporu ile gece nöbetine kalma isteği 657 sayılı Devlet Memurları Kanun çerçevesinde değerlendirilmiş olup, bu kanunun “Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tespiti” başlığı altındaki 101. maddesi şöyledir:

“Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.” denilmektedir. Yani hamile olan çalışanın gece nöbeti tutmasına mutlak yasak getirilmiştir.