Hemşirelerin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Nelerdir?

Hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları için Hemşirelik Kanunu, Hemşirelik Yönetmeliği ve Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bölümünü inceleyiniz.