ICN 2022 Hemşireler Günü Teması ve Açıklama Metni Çevirisi

Uluslararası Hemşireler Konseyi'nin 2022 Hemşireler Günü için belirlediği tema ve kısa açıklama metninin çevirisi derneğimiz tarafından gerçekleştirilmiş ve aşağıda sunulmuştur. Metnin orijinal haline buraya tıklayarak, çevirisine ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN), her yıl Florence Nightingale'in doğum yıldönümü olan 12 Mayıs'ta düzenlenen Uluslararası Hemşireler Günü kutlamalarına öncülük etmektedir. Konsey, 2022 Uluslararası Hemşireler Günü için belirlediği, dünya çapında sağlık sistemlerini güçlendirmek için hemşirelik mesleğini koruma, destekleme ve mesleğe yatırım yapma ihtiyacına odaklandığı yeni temasını duyurmuştur: “Hemşireler: Öncü Bir Ses – Küresel Sağlığı Güvence Altına Almak İçin Hemşireliğe Yatırım Yapın ve Haklara Saygı Gösterin”.

Konsey ayrıca, hemşirelerin her gün yaptıkları inanılmaz yenileşimci çalışmaları sergilemek için dünyanın dört bir yanındaki hemşireler tarafından sunulan vaka çalışması serisini başlattı.  Yıl boyunca web sitesinde sunulan bu hikayeler, hemşirelerin pandemi boyunca COVID-19 hastalarına ve diğer koşullardan etkilenen bireylere verdiği bakım hizmetlerini içermekteydi. Doğumdan ölüme, bulaşıcı olmayan hastalıklardan enfeksiyon hastalıklarına, akıl sağlığından kronik durumlara, hastanelerde, topluluklarda ve evlerde hemşireler herkes için erişilebilir, uygun maliyetli, birey merkezli, bütüncül bakım sağlamaktadır.

COVID-19, dünyadaki sağlık sistemlerine yapılan yetersiz yatırımın neden olduğu zayıflıkları ortaya çıkarmıştır. 2022 Uluslararası Hemşireler Günü teması, bugünün ve yarının sağlık sistemlerini, birey ve toplulukların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dönüştürmek için hemşireliğe yatırım yapma, esnek, yüksek nitelikli bir hemşirelik işgücü oluşturma ve hemşire haklarını koruma ihtiyacını ifade etmektedir.

Konsey Başkanı Dr. Pamela Cipriano şunları ifade etmiştir:

“Hemşireler salgın boyunca çok acı çekmiştir. Gereksiz yere virüse maruz kalmış, halkın saldırılarına maruz kalmış, aşırı iş yüklerinden etkilenmiş ve düşük ücret almaya ve düşük değer görmeye devam etmiştir. Hükümetler sağlık işgücüne yatırım yapmayı ertelemeye devam ederse, bu her yerde sağlık sistemlerinin zararına olacaktır. Sağlık çalışanı olmadan sağlık olmaz!

Topladığımız Uluslararası Hemşireler Günü vaka incelemeleri, hemşirelerin inanılmaz çalışmalarını betimlemekte ve 2022 yılı temamız, hemşirelik hizmetini teşvik etmeye ve hemşirelerin güvenli bir çalışma ortamı, uygun ücret ve kararlara tam katılım hakları için mücadele etmeye devam edecektir.”