ICN 2023 Hemşireler Günü Teması ve Açıklama Metni Çevirisi

Uluslararası Hemşireler Konseyi'nin 2023 Hemşireler Günü için belirlediği tema ve kısa açıklama metninin çevirisi derneğimiz tarafından gerçekleştirilmiş ve aşağıda sunulmuştur. Metnin orijinal haline buraya tıklayarak, çevirisine ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

ICN’nin Değişim Şartı

  1. Küresel sağlığı iyileştirmek amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ve Evrensel Sağlık Kapsamını gerçekleştirebilecek sağlık sistemlerini yeniden inşa etmek için hemşirelik mesleğini koruyun ve ona yatırım yapın. Sağlığı ve sağlık hizmetlerini bir maliyet olarak değil, bir yatırım olarak kabul edin ve önemseyin. Adil ve insan merkezli bakımı sürdürmek için yatırım taahhütleri verin.
  2. Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlayarak ve hemşirelerin haklarına saygı duyarak hemşirelerin sağlığına ve refahına yönelik desteği acilen gündeme alın ve iyileştirin. Güvenli istihdam seviyeleri sağlamak için sistemleri uygulamaya koyun. İş yerinde şiddet ve tehlikelere karşı koruma sağlayın ve hemşirelerin hem fiziksel hem de zihinsel sağlık korumalarını sağlayan güvenli ve sağlıklı destekleyici ortamlarda çalışma haklarına ilişkin uluslararası çalışma standartlarını uygulayın.
  3. İş gücü eksikliklerini gidermek için hemşireleri işe almaya ve işte tutmaya yönelik stratejiler geliştirin. Adil ve insana yakışır ücret ve yan haklar sağlamak için hemşirelere ödenen ücretleri iyileştirin ve hemşireleri dinleyen ve onlara işlerini güvenli, etkili ve verimli bir şekilde yapmaları için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlayan pozitif uygulama ortamlarını destekleyin. Kariyer yolları boyunca profesyonel yönetişim, tanıma ve geliştirme faaliyetlerine fon sağlayın.
  4. Geleceğin hemşirelerinin arzında kendi kendine yeterlilik hedefiyle ulusal hemşirelik iş gücü planlarını oluşturun, uygulayın ve finanse edin. Temel sağlık hizmetlerini sunmak, işsizliği tersine çevirmek ve yetenekleri elde tutmak için güçlü bir iş gücünü desteklemek üzere kaynakları harekete geçirin. Uluslararası göç gerçekleştiğinde, bunun etik ve şeffaf olmasını, izlenmesini ve gönderen ve alan ülkeler için eşit derecede yararlı olmasını sağlayın ve hemşirelerin haklarına saygı gösterin. Hemşirelik için sistem iş gücü planlamasını ve izlemesini gerçekleştirin.
  5. Daha fazla yeni hemşire yetiştirmek ve mevcut hemşirelerin kariyer gelişimini ilerletmek için kaliteli akredite hemşirelik eğitim programlarına yatırım yapın. Hemşirelerin toplumların değişen ve gelişen sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek doğru beceriler, yeterlilikler ve öz güvenle mezun olacakları ve genel hemşirelikten uzmanlığa ve ileri uzmanlığa kariyer ilerlemesini destekleyecek şekilde müfredatlar tasarlayın.
  6. Düzenlemeleri güçlendirip modernize ederek ve ileri uzman hemşireliğe ve hemşire liderliğindeki bakım modellerine yatırım yaparak hemşirelerin hemşirelik mesleğinin tüm kapsamını yerine getirmelerini sağlayın. Sağlık sistemlerini halk sağlığına, birinci basamak sağlık hizmetleri teşvik ve önleme çalışmalarına ve topluluk bakım, evde bakım ve hasta merkezli bakıma yeniden yönlendirin ve entegre edin.
  7. Hemşirelerin becerilerini, bilgilerini, niteliklerini ve uzmanlığını kabul edin ve bunlara değer verin. Hemşirelerin sağlık çalışanları, bilim insanları, araştırmacılar, eğitimciler ve liderler olarak rollerine saygı duyun ve bu rolleri geliştirin. Hemşireleri her düzeyde sağlık hizmetlerini etkileyen karar verme süreçlerine dahil edin. Hemşirelik mesleğine, kaliteli sağlık sistemlerine katkıda bulunan bir faktör olarak saygı duyan eşitlikçi bir kültürü teşvik edin ve bu kültüre yatırım yapın.
  8. Hemşireliğin deneyimli ve güvenilir sesi olarak ve sağlık ve sosyal bakım politikasının tüm yönlerinde, sunumunda ve liderliğinde kritik profesyonel ortaklar olarak ulusal hemşirelik derneklerinin aktif ve anlamlı katılımını sağlayın. Yerel, ulusal ve küresel çok taraflı ortaklıklar kurun.
  9. Savunmasız nüfusu koruyun, insan haklarını, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve sosyal adaleti destekleyin ve bunlara saygı gösterin. Tüm insanların adil, ayrımcı olmayan, insan merkezli ve hak temelli ve mali sıkıntı riski olmadan sağlık hizmetlerine erişebilmesi için hemşirelik etiğini sağlık sistemlerinin tasarımının ve sunumunun merkezine yerleştirin ve koruyun.
  10. Tüm sağlık kuruluşlarının yönetici pozisyonlarında ve hükümet politikalarının oluşturulmasında hemşire liderlerini görevlendirin. Sağlık sistemlerinde hemşirelik liderliğini güçlendirin ve en çok ihtiyaç duyulan yerlerde hemşirelik liderliği rollerini oluşturun ve sürdürün