ICN - Bakımın Ekonomik Gücü (2024) Değişim İçin Temel Şartlar

 

Hemşirelik ve sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir bir gelecek için hemşirelerimize değer verin, onları koruyun, saygı gösterin ve onlara yatırım yapın

 

Hemşireler küresel sağlık sorunlarının üstesinden gelmek için çoğu zaman büyük kişisel riskler alarak her yerde bakım ve liderlik sağlarlar. Hemşireler sağlık için gerekli yaşam gücüdür. Ancak dünya çapındaki sağlık sistemlerimiz, değerli bir kaynak olan hemşireliğe değer verme, koruma, saygı gösterme ve yatırım yapma konusunda yetersiz kalmış ve başarısız olmuştur. Dünya, hemşirelere görünmez ve tükenmez bir kaynak muamelesi yaparak yanlış bir şekilde onları yok saymaktadır. Hemşirelerin ve küresel sağlığın geleceği için artık buna bir son verilmelidir.

 

Hemşireler daha sağlıklı, duyarlı toplumların, gelişen ekonomilerin ve güçlü ulusların anahtarıdır. Şimdi politika yapıcıların, ulusal ve yerel karar vericilerin kalıcı, güçlü ve sürdürülebilir bir hemşirelik işgücü oluşturmak ve optimize etmek için kararlı adımlar atma zamanıdır. Uluslararası Hemşireler Birliği’nin Değişim Şartı, hükümetlerin ve işverenlerin güvenli, uygun fiyatlı, erişilebilir ve ihtiyaca sağlık hizmetleri sistemleri oluşturmak, sürdürmek ve hemşireleri görünmez olmaktan çıkarıp değerli kılmak için atmaları gereken 10 politika adımını ortaya koymaktadır.

 

  1. Hemşirelik mesleğini koruyun ve yatırım yapın: Küresel sağlığı iyileştirmek amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ve Evrensel Sağlık Sigortasını kapsayabilecek sağlık sistemlerini yeniden inşa etmek için hemşirelik mesleğini koruyun ve mesleğe yatırım yapın. Sağlık ve sağlık hizmetlerini bir maliyet olarak değil bir yatırım olarak kabul edin ve değer verin. Adil ve insan merkezli bakımı sürdürmek için yatırım taahhütlerini güvence altına alın.
  2. Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlayarak ve hemşirelerin haklarına saygı göstererek, hemşirelerin sağlık ve refahına yönelik desteği acilen ele alın ve iyileştirin. Güvenli personel seviyelerini sağlamak için sistemler oluşturun. İşyerinde şiddete ve tehlikelere karşı koruma sağlayın ve hemşirelerin fiziksel olduğu kadar ruhsal sağlıklarının da korunmasını sağlayan güvenli ve sağlıklı destekleyici ortamlarda çalışma haklarına ilişkin uluslararası çalışma standartlarını uygulayın ve uygulatın.
  3. İşgücü eksikliğini gidermek için hemşireleri işe alma ve elde tutma stratejilerini geliştirin. Adil ve uygun ücret ve yarar sağlamak ve olumlu uygulama ortamlarını sürdürmek için hemşirelerin ücretlerini iyileştirin. Hemşireleri dinleyin, işlerini güvenli, etkili ve verimli bir şekilde yapmaları için onların ihtiyaç duydukları kaynakları sağlayan olumlu uygulama ortamlarını destekleyin. Kariyer basamakları boyunca profesyonel yönetim, tanınma ve gelişim faaliyetlerini finanse edin.
  4. Ulusal hemşirelik işgücü planlarının geliştirilmesi, uygulanması ve finanse edilmesi.  Geleceğin hemşirelerinin istihdamında, kendi kendine yeterlilik hedefiyle. temel sağlık hizmetlerini sunmak, işsizliği tersine çevirmek ve yetenekleri elde tutmak için güçlü bir işgücünü desteklemek üzere kaynakları uyumlu hale getirin. Uluslararası göç gerçekleştiğinde bunun etik, şeffaf, izlenebilir olmasını ve hem göç veren hem de göç alan ülkeler için eşit, karşılıklı fayda sağlamasının yanı sıra hemşirelerin bireysel haklarına saygı gösterilmesini sağlayın. Bakım sürekliliği boyunca sistem işgücü planlamasını ve izlemini yapın.
  5. Yüksek kaliteli, akredite hemşirelik eğitim programlarına yatırım yapın. Daha fazla yeni hemşire yetiştirmek ve mevcut hemşirelerin kariyer gelişimini ilerletmek için yüksek kaliteli, akredite hemşirelik eğitim programlarına yatırım yapın. Müfredatı, hemşirelerin toplumların değişen ve gelişen sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilecek doğru beceriler, yetkinlikler ve özgüvenle mezun olmalarını sağlayacak şekilde tasarlayın.  Lisans eğitiminden uzmanlığa ve ileri düzey uygulamalara doğru kariyer ilerlemesini destekleyin.
  6. Hemşirelerin tüm hemşirelik uygulamaları kapsamında çalışmalarını sağlamak. Düzenlemeleri güçlendirerek ve modernize ederek, ileri hemşirelik uygulamalarına ve hemşire liderliğindeki bakım modellerine yatırım yapın. Sağlık sistemlerinin halk sağlığı alanında; birinci basamak sağlığın teşviki ve hastalıkların önlenmesine yönelik toplum, ev tabanlı ve hasta merkezli bakıma doğru ve entegre edin.

 

  1. Hemşirelerin becerilerini, bilgilerini, niteliklerini ve uzmanlıklarını tanıyın ve bunlara değer verin. Hemşirelerin sağlık profesyonelleri, bilim insanları, araştırmacılar, eğitimciler ve liderler olarak rollerine saygı gösterin ve bu rolleri destekleyin. Hemşireleri her düzeyde sağlık hizmetlerini etkileyen karar alma süreçlerine dâhil edin. Hemşirelik mesleğini yüksek kaliteli sağlık sistemlerinin önde gelen katkı sağlayıcıları olarak gören adil bir kültürü teşvik edin ve bu kültüre yatırım yapın.
  2. Ulusal hemşirelik derneklerini aktif ve anlamlı bir şekilde dâhil edin. Hemşireliğin deneyimli ve güvenilir sesi olarak sağlık ve sosyal bakım politikası, hizmet sunumu ve liderliğinin tüm yönlerinde kritik profesyonel ortaklar olarak ulusal hemşirelik derneklerini aktif ve anlamlı bir şekilde dâhil edin. Yerel, ulusal ve küresel çok taraflı ortaklıklar oluşturun.
  3. Savunmasız nüfusları korumayı, insan haklarını, cinsiyet eşitliğini ve sosyal adaleti destekleyin ve bunlara saygı duyun. Tüm insanların eşit, ayrımcı olmayan, insan merkezli ve hukuk temelli, ucuz sağlık hizmetlerine erişebilmesi için hemşirelik etiğini, sağlık sistemlerinin tasarım ve sunumunun merkezine yerleştirin ve destekleyin.
  4. Hemşire liderler atayın: Tüm sağlık kuruluşlarının yönetici pozisyonlarına ve hükümet politikalarının oluşturulmasına hemşire liderler atayın. Sağlık sistemleri genelinde hemşirelik liderliğini güçlendirin. En çok ihtiyaç duyulan yerlerde hemşirelik liderlerini oluşturun ve liderliklerini sürdürün.