MESLEĞİNE VE EMEĞİNE SAHİP ÇIK!

Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin KOCA 10 Mart 2024 tarihinde Pendik’te anestezi bölümünde okuyan bir genç arkadaşımıza, okuduğu bölüm için bir kolaylık yapacakları, anestezi ve ameliyathane teknikerleri ile ATT, paramedik çalışanlarını diğer sağlık alanlarında da çalışabilmelerinin önünü açacaklarını ifade etmiştir. Bu açıklamayı bir hemşirelik öğrencisi olarak endişe ve üzüntüyle izledim. Ülkemizde geçmiş yıllarda olduğu gibi günümüzde de yapacak olduğumuz mesleğimizi sarsacak olumsuz politik kararların alınıyor olması beni derinden etkiledi ve bu karara karşı durmak zorunda bıraktı.

2007 yılında yeniden düzenlenen Hemşirelik Kanunu’nun 3. Maddesinde “Bu Kanun hükümlerine göre hemşire unvanı kazanmış olanların dışında hiç kimse Türkiye’de hemşirelik mesleğini icra edemez.” şeklindeki ifadede; ülkemizde hemşirelik lisans eğitimini almayan ve hemşire unvanını kazanmayan hiç kimsenin hasta bakımında görevlendirilmemesi gerektiğine vurgu yaparken bu açıklama yasayı açıkça ihlal etmektedir. Bu açıklama, sağlık alanlarını bugün yine karşı karşıya getirmiştir.

Bugün Sağlık Bakanı Sayın KOCA’nın yaptığı açıklama ile, iş alanları ve çalışma şekilleri son derece öznel olan sağlık çalışanlarına yapılacağı söylenen “kolaylık” bugün geldiğimiz noktada, aldığımız mesleki eğitimin nasıl göz ardı edildiğini, herkesin her işi her alanda yapmasının yolunun nasıl açılacağını göstermektedir. BU AÇIKLAMA İLE TOPLUMUN SAĞLIĞINI TEHLİKEYE SOKACAK YENİ BİR ADIM DAHA ATILMIŞ OLDUĞUNU GÖRMEKTEYİZ.

Sağlık Bakanlığı’nın bir an önce biz gençlerin kafa karışıklığına ve toplum sağlığı koruyacak, nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sağlanması konusunda kaygı yaratan açıklamanın detaylarını açıklaması gerekmektedir.

Biz hemşirelik öğrencileri, yoğun eğitiminin getirdiği disiplin ve sorumluluk duygusuyla mesleğimize sahip çıkmaya çalışmaktayız. Bu ülkenin yetiştirdiği ve insanını emanet ettiği bir hemşire adayı olarak, halkımıza nitelikli bakım sağlamak istiyorum. Sağlık alanındaki atama ve düzenlemelerde, uluslararası mesleki standartların dikkate alınmasını, atama bekleyen 100.000’den fazla hemşire adaylarımız varken hemşire çalışma alanlarına diğer meslek üyelerinin yerleşilmesinin kabul etmiyor, tüm çalışanların eğitimini aldıkları alanlarda ve eğitimini aldıkları görev yetki ve sorumlulukta çalışması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyorum.

Türk Hemşireler Derneği

Öğrenci Komisyonu