Türk Hemşireler Derneği Dergisi

15 Ekim, 2020

Değerli Meslektaşım,

Sizlerle daha önce de paylaştığımız gibi; Türk Hemşireler Derneği’nin resmi ve bilimsel yayın organı olan Türk Hemşireler Derneği Dergisi yayın başvurularını almaya başlamıştır (https://dergipark.org.tr/tr/pub/thdd). Derginin amacı; kanıta dayalı, hakemler tarafından gözden geçirilmiş klinik bilgilerin ve orijinal araştırmaların yayılması, ilgili ve tartışmalı mesleki konuların ele alınması yoluyla hemşirelik ve sağlık hizmetlerinde mükemmelliğe ulaşmayı teşvik etmektir.

Türk Hemşireler Derneği Dergisi’nin 2. sayısında yer almak üzere meslektaşlarımızın çalışmalarına ihtiyaç duymaktayız. Dergimizin ve makale çağrımızın meslektaşlarımıza ve kurumunuzda çalışan akademisyen hemşirelere duyurulması konusunda yardımınızı talep etmekteyiz.

Saygılarımızla.

THD Genel Merkez