Anket

Değerli Meslektaşlarımız,

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, COVİD-19 salgını ile mücadele edilmektedir. Bu zorlu mücadelede verilen sağlık hizmetinin daha nitelikli ve güvenli olmasını sağlamak için meslektaşlarımızın deneyimleri ve talepleri önem taşımaktadır. Sizlerin taleplerinin belirlenmesi amacıyla derneğimiz tarafından bir çalışma yapılması planlanmıştır. Aşağıda yer alan sorular bu kapsamda hazırlanmıştır. Bu çalışma sonuçları, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlara gönderilecektir.

Hazırlanan soru formu, kimliğiniz ile ilgili soruları içermemektedir.

Çalışmaya katılımınızdan ve içtenlikle verdiğiniz cevaplardan dolayı teşekkür ederiz.

Cinsiyetiniz

Çalıştığınız İl

Görev yaptığınız kurum


Görev yaptığınız klinik ünite/servis/birim:


Çalışma şekliniz nedir?


Haftada kaç saat çalışıyorsunuz ?


Çalıştığınız birimde bir hemşirenin bakım verdiği hasta sayısını belirtiniz.


Çalıştığınız birimde COVİD-19 tanılı hastaya hemşirelik hizmetleri veriliyor mu?


COVİD-19 tanılı hastanın bakımı sürecinde; düzenli aralıklarla vital bulgu, semptom takibiniz yapılıyor mu?


COVİD-19 tanılı hastanın bakımı sonrası (mesai/nöbet sonrası), temiz forma hastane tarafından karşılanıyor mu?


COVİD-19 tanılı hastanın bakımı sonrası (mesai/nöbet sonrası), hastanede duş alma imkanı bulabiliyor musunuz?


COVİD-19 enfeksiyonundan nasıl korunacağınıza dair görev yaptığınız kurum tarafından size eğitim yapıldı mı?


COVİD-19 salgınında iş organizasyonuyla ilgili yapılacak değişiklikler konusunda size bilgi verildi mi?


COVİD-19 ile ilgili biriminize özel tanı/tedavi şemalarıyla ilgili rehber vb. eğitim materyali sağlandı mı?


COVİD-19 salgını ortaya çıktıktan sonra görev yaptığınız birimde çalışan sayısı artırıldı mı?


COVİD-19 salgını sürecinde hastalandığınız (ateş, öksürük, boğaz ağrısı vb. belirtiler olduğunda) halde çalışmak zorunda kaldınız mı?


COVİD-19 salgını sürecinde kronik hastalık ya da hamilelik durumunuz varsa riskli alanlarda çalışmama hakkınızı kullanabildiniz mi?


COVİD-19 tanılı hastalara bakım verirken her bir kişisel koruyucu donanımı kullanma sıklığınızı belirtiniz (COVİD-19 tanılı hastaya bakım vermediyseniz bu soruyu cevaplamanıza gerek yoktur)

a-Eldiven


b-Tıbbi Maske


c-N95 maske


d-Siperlik yada gözlük/ koruyucu gözlük


e-Tek kullanımlık önlük/ tulum vb.


f-Önlük forma vb.


COVİD-19 şüpheli ya da kesin tanılı bir hastaya bakım verirken kişisel koruyucu donanıma erişimde sorun yaşadınız mı? (COVİD-19 tanılı hastaya bakım vermediyseniz bu soruyu cevaplamanıza gerek yoktur)

a-Eldiven


b-Tıbbi Maske


c-N95 maske


d-Siperlik ya da gözlük/ koruyucu gözlük


e-Tek kullanımlık önlük/ tulum vb.


f-Önlük forma vb.


COVİD-19 salgını sürecinde kişisel koruyucu donanım eksikliğinizi görev yaptığınız kurum yönetimine ilettiniz mi?


COVİD-19 salgını nedeniyle çalıştığınız kurum yönetimine işten çekilme talebinde bulundunuz mu?


COVİD-19 salgını sürecinde mesainizde çalışanlar için yeterli ve dengeli yemek sunumu yapılıyor mu ?


COVİD-19 salgını sürecinde mesai boyunca dinlenme molası veriyor musunuz?


Şüpheli ve/veya tanılı Covid-19 hastalarına bakım veriyorsanız, mesai sonrası nerede konaklıyorsunuz?


Covid-19 salgını nedeniyle maddi kayba uğratıldınız mı?


Kurumunuz tarafından Covid-19 salgınına yönelik, yeterli önlem alınmadığı, eğitim verilmediği halde, kurumu koruyacak nitelikte taahhütname imzalattırıldı mı ?


Covid-19 salgını nedeniyle size test yapıldı mı?


Covid-19 salgını nedeniyle ailenizin bakımını yürütmede (çocuk, yaşlı veya aile büyükleri vb) zorluk yaşıyor musunuz?


Covid-19 salgını nedeniyle korunma amaçlı herhangi bir ilaç tedavisi alıyor musunuz?


Covid-19 salgını nedeniyle ulaşımda (işyeriniz- eviniz) güçlük yaşıyor musunuz?


Covid-19 salgını nedeniyle hasta ya da yakınları tarafından sözlü/fiziksel şiddete maruz kaldınız mı?


COVİD-19 salgını sürecinde duygu ve düşünceleriniz nedir?

COVİD-19 salgını sürecinde yaşamış olduğunuz kaygıya kaç puan verirdiniz? (0: en düşük, 10: en yüksek)