Anket

Değerli Meslektaşlarımız,

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, COVİD-19 salgını ile mücadele edilmektedir. Bu zorlu mücadelede verilen sağlık hizmetinin daha nitelikli ve güvenli olmasını sağlamak için meslektaşlarımızın deneyimleri ve talepleri önem taşımaktadır. Sizlerin taleplerinin belirlenmesi amacıyla derneğimiz tarafından bir çalışma yapılması planlanmıştır. Aşağıda yer alan sorular bu kapsamda hazırlanmıştır. Bu çalışma sonuçları, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlara gönderilecektir.

Hazırlanan soru formu, kimliğiniz ile ilgili soruları içermemektedir.

Çalışmaya katılımınızdan ve içtenlikle verdiğiniz cevaplardan dolayı teşekkür ederiz.

Cinsiyetiniz

Çalıştığınız İl

1- Görev yaptığınız kurum


2- Çalışma şekliniz nedir?


3- COVID-19 tanılı hasta bakımında görev alıyor musunuz?


4- COVID-19 enfeksiyonundan nasıl korunacağınıza dair görev yaptığınız kurum tarafından size eğitim yapıldı mı?


5- COVID-19 ile ilgili biriminize özel tanı-tedavi şemalarıyla ilgili rehber vb. eğitim materyali sağlandı mı?


6- Haftada kaç saat çalışıyorsunuz?


7- Hangi birimde çalışıyorsunuz?


8- Çalıştığınız birimde bir hemşirenin bakım verdiği hasta sayısını belirtiniz.


9- COVID-19 ile enfekte olmanız durumdunda riskli olarak değerlendirilebilecek kronik bir hastalığınız var mı?


10- COVID-19 sürecinde mevcut kronik hastalığınız nedeniyle izinli sayıldınız mı?


11- COVID-19 sürecinde hamilelik geçirdiniz mi?


12- COVID-19 sürecinde hamileliğiniz nedeniyle izinli sayıldınız mı?


13- COVID-19 ile enfekte olmuş ya da temaslı bir yakınınızla aynı evi paylaşmak durumunda kaldınız mı?


14- Aile üyelerini COVID-19 ile enfekte etme riskinizi azaltmak için konaklama imkanı sağlandı mı?


15- Formalarınız nerede yıkanıyor?


16- COVID-19 tanılı hastanın bakımı sonrası (mesai-nöbet sonrası), hastanede duş alma imkanı bulabiliyor musunuz?


17- Size COVID-19 tanısı konuldu mu?


18- COVID-19 belirtileriniz olduğu (ateş, öksürük, boğaz ağrısı vb. belirtiler) halde çalışmak zorunda kaldınız mı?


19- COVID-19 belirtileriniz olduğu (ateş, öksürük, boğaz ağrısı vb. belirtiler) halde, kurumunuz tarafından COVID-19 testi yaptırmakta zorluk çıkartıldı mı?


20- COVID-19 şüpheli ya da kesin tanılı bir hastaya bakım verirken kişisel koruyucu donanıma erişimde ne sıklıkla sorun yaşadınız?


21- COVİD-19 şüpheli ya da kesin tanılı bir hastaya bakım verirken kişisel koruyucu donanıma erişimde sorun yaşadınız mı?


22- COVID-19 salgını sürecinde kişisel koruyucu donanım eksikliğinizi giderme yönünde nasıl bir tutum sergilediniz?


23- COVID-19 salgını sürecinde, kişisel koruyucu ekipman (KKE) temini konusunda kurum yönetiminizin tutumu nasıl oldu?


24- COVID-19 salgını sürecinde, nitelikli bakım ve tedaviyi sürdürebileceğiniz tıbbı malzeme-ilaç vb. temini konusunda kurum yönetiminizin tutumu nasıl oldu?


25- COVID-19 salgını sürecinde, kurum yönetiminizin sizlerin aktardığı sorunlara yönelik yaklaşımı nasıl oldu?


26- COVID-19 salgını sürecinde, ulaşım ihtiyacınızı nasıl karşıladınız?


27- COVID-19 salgını sürecinde, kurum tarafından sunulan yemek hizmetini nasıl değerlendiriyorsunuz?


28- COVID-19 salgını sürecinde, kurum tarafından forma değişimi için size ayrılan fiziksel ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz?


29- COVID-19 salgını sürecinde, 8 saatlik bir çalışma diliminde dinlenmeniz için ne kadar süre ayrıldı?


30- COVID-19 salgını sürecinde, kurum tarafından dinlenme için size ayrılan fiziksel ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz?


31- COVID-19 salgını sürecinde hasta ya da yakınları tarafından şiddete maruz kaldınız mı?


32- COVID-19 salgını sürecinde diğer sağlık çalışanları tarafından sözlü-fiziksel şiddete maruz kaldınız mı?


33- COVID-19 salgını nedeniyle ailenizin bakımını yürütmede (çocuk, yaşlı veya aile büyükleri vb) zorluk yaşıyor musunuz?


34- COVID-19 salgını nedeniyle korunma amaçlı herhangi bir ilaç tedavisi alıyor musunuz?


35- COVID-19 salgını nedeniyle maddi kayba uğratıldınız mı?


36- COVID-19 sürecine özgü yapılan tavandan ek ödemelere yönelik duygu ve düşünceleriniz nedir?


37- COVID-19 sürecine özgü yapılan tavandan ek ödemelerde uygulamasından faydalandınız mı?


38- Bir hemşire olarak COVID-19 sürecine yönelik yaşadığınız en önemli sorun sizce nedir?


39- Geçtiğimiz bir haftayı değerlendirdiğinizde, aşağıdaki durumlardan hangisinin size en uygun şekilde tanımladığını düşünüyorsunuz?

40- COVID-19 salgını sürecinde yaşamış olduğunuz kaygıya kaç puan verirdiniz? (0: en düşük, 10: en yüksek)


41- Mesleğinizi nitelikli bir şekilde icra etmenize destek olmak için hastane yönetiminiz tarafından neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?


42- Mesleğinizi nitelikli bir şekilde icra etmenize destek olmak için Sağlık Bakanlığı tarafından neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?


43- Mesleğinizi nitelikli bir şekilde icra etmenize destek olmak için THD tarafından neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?


44- Diğer görüş ve önerileriniz…