COVID-19 Mevcut Durum Analizi Raporu-13

27 Ekim, 2021

Türk Hemşireler Derneği (THD)’nin e-postasına, şubeler ve il temsilcilikleri ile bireysel olarak meslektaşlarımızdan gelen mesajlardan elde edilen verilerden oluşturulan “Covid-19 Mevcut Durum Analiz Raporu-13” raporu Sağlık Bakanlığı’na gönderilmiştir. Raporda; Meslektaşlarımızın şiddet ve baskıya maruz kalması, nitelikli bakım verme konusunda hala engellerle karşı karşıya kalması ile meslektaşlarımızın ekonomik olarak mağdur edilmesi ve ek ödemelere ilişkin sorunlar yaşanmasına yönelik sorunlar ve çözüm önerileri detaylı olarak sunulmuştur.