Sağlıkta Şiddette Multidisipliner Yaklaşım

25 Eylül, 2022

Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu tarafından organize edilen Ankara Barosu IX. Sağlık Hukuku Kurultayı'nın "Sağlıkta Şiddete Multidisipliner Yaklaşım" başlıklı açık oturumda mesleğimizi temsil ettik. Oturumda, çalışma ortamlarimizda karşı karşıya kaldığımız sorunlar yasal boyutu ile ele alındı çözüme yönelik tartışma yürütüldü. Yapmış oldukları bu önemli ogranisayon ve nazik davetlerinden dolayi Ankara Barosu'na teşekkür ederiz.