Rapor Sunumu I YEMAKDES Projesi Sonuç Raporu

29 Nisan, 2022

Kanada Büyük Elçiliği tarafından desteklenen ve Türk Hemşireler Derneği tarafından pandemi döneminde çalışmaya başlayan yeni mezun hemşireler ile yürütülen "Pandemi Döneminde Çalışmaya Başlayan Yeni Mezun Hemşirelerin  Akran Desteği İle Güçlendirilmesi (YEMAKDES)" başlıklı  projenin özet sonuç raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Sonuç Raporu