Türk Hemşireler Derneği ve Hemşirelik Eğitimi Derneği'nin Hemşirelik Eğitimine İlişkin Görüş ve Önerileri

11 Eylül, 2019

Türk Hemşireler Derneği ve Hemşirelik Eğitimi Derneği hemşirelik eğitimine ilişkin görüş ve önerilerini yayımladı.