EĞİTİM KOMİSYONU

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

BAŞKAN
Sergül Duygulu

ÜYELER
Sevil Güler
Gülay Yazıcı
Deniz Öztürk
Yusuf Arslankılıç