TOPLUM SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI KOMİSYONU

Komisyon Başkanı

Doç. Dr.Sevil Albayrak

Komisyon Üyeleri

Gülten Koç

Hümeyra Zengin

Bekir Ertuğrul

Cansu Çil

Esra Özkan

Ezgi Üner

Feyza Kayhan 

Feyza Kocakurt

Filiz Taş

Gülşah Aydın

Merve Kahraman

Mustafa Özer

Ömer Ödek

Seçil Duran

Şerife Özboyraz