ETİK KOMİSYONU

 

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ ETİK KOMİSYONU

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

BAŞKAN

Prof. Dr. Zehra GÖÇMEN BAYKARA

ÜYELER

Prof. Dr. Esra AKIN

Dr. Öğr. Üyesi Mukadder GÜN

Dr. Öğr. Üyesi Şenay GÜL

Dr. Öğr. Üyesi Nevin DOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Burcu DULUKLU

Öğr. Gör. Dr. Seyhan DEMİR KARABULUT

Arş. Gör. Dr. Gülcan EYÜBOĞLU

Uzm. Hem. Merve ERENER ERDOĞAN

Hem. Şerife KILINÇ KEYİK

SEKRETERYA

Hem. Osman ŞEVKET