ICN ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU

BAŞKAN
Fatoş Korkmaz

ÜYELER
İmatullah Akyar