ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU

Komisyon çalışma usul ve esasları

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Meral Demiralp

Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Gülten GÜVENÇ

Doç. Dr.Banu TERZİ

Doç. Dr. Azize ATLI ÖZBAŞ

Doç. Dr. Eylem TOPBAŞ