ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU

Komisyon çalışma usul ve esasları

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Meral Demiralp

Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Gülten GÜVENÇ

Doç. Dr.Banu TERZİ

Özlem ERDOĞDU