SOSYAL MEDYA VE WEB YÖNETİMİ KOMİSYONU

THD SOSYAL MEDYA VE WEB YÖNETİMİ KOMİSYONU

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

Komisyon Başkanı

Züleyha Öğür

Komisyon Üyeleri

Kağan Arslandoğmuş

Nebahat Bora

Gizem Çelik

Ozan Özkol

Yusuf Arslankılıç