SOSYAL MEDYA VE WEB YÖNETİMİ KOMİSYONU

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

Komisyon Başkanı

Züleyha Ögür

Komisyon Üyeleri

Büşra Kaya

Hafize Savaş

Kağan Arslandoğmuş

Yusuf Arslankılıç