MERKEZ TEŞKİLAT VE TANITIM KOMİSYONU

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

Komisyon Başkanı

Ezgi Üner

Komisyon Üyeleri

Rana Gümüş

Muhammed Özdemir

Mehtap Günel

Tuğba Güneş

Emine Koç

Gülşen Kılıç